Om projektet

Pressemeddelelse om 21. november
Se pressemeddelelse om det afsluttende event 21. november her

SUMMENDE SYDHAVN er et kunstnerisk borgerinddragende projekt i Sydhavnen, som finder sted 26. oktober – 21. november 2020.

Med en farverig campingvogn som mobilt centrum vil projektets kunstnerteam på lørdage i perioden bevæge sig rundt til udvalgte spots i Sydhavnen og invitere sydhavnerne til at deltage i forskellige kunstneriske aktiviteter, der hylder fællesskabet og mangfoldigheden i bydelen.

Du kan være med til at folde titusind sydhavns-tudser i små origami-workshops og deltage i skabelsen af en installation med alle de foldede tudser sammen med kunstnerne. Du kan byde ind med dine egne fortællinger om og fortolkninger af den bydel du bor i og deltage i diverse workshops, som er blandt de mange aktiviteter, du vil møde under projektet Summende Sydhavn. Oplev eksempelvis site-specific historier, deltag i selvforsvar-workshop for kvinder (+16år) eller vær med til at skabe fortællende landskaber.
Se mere om alle de aktiviteter, I kan deltage i her.

Lørdag 21. november
Summende Sydhavn afrundes i og omkring pavillonen ved Karens Minde Kulturhus med præsentationer af projektets mange aktiviteter, små udstillinger, visninger workshops og ikke mindst en installation af alle de foldede sydhavns-tudser.
Vi byder alle velkommen til en hyggelig dag.

Baggrund
Summende Sydhavn udspringer fra og afrunder et internationalt kunsterteams møde med Sydhavnen, områdets beboere og deres fortællinger. Kunstnerne har, under tre ophold i bydelen i løbet af det sidste år, haft fokus på at indfange Sydhavnens puls og historier, særligt med øje for områdets fællesskab, mangfoldighed og kreativitet. Ambitionen har været at give nyt liv til lokalforankrede fortællinger og forsøge at genskabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt.

De fire kunstnere bag Summende Sydhavn
Projektets internationale kunstnerteam betår af fire scenekunstnere, der alle har erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.
Xiri Tara Noir er performancekunstner, koreograf og samfundsaktivist. Xiri er dansk, men har base i Belgien. Hun er i sin koreografiske praksis optaget af at udforske dynamikker, grænser og hierakier i samfundet såvel som på scenen, mellem kunstner og publikum.
Boaz Barkan er dansk koreograf og performer. Boaz er bosat i Danmark, men har kunstnerisk haft virke i bl.a. Japan, Sydafrika og USA. Kunstnerisk er han særligt optaget af at kombinere deltagerinddragende, formidlings- og installationsmetoder.
Cornelia Scheuer er skuespiller, koreograf og instruktør fra Østrig. Som del af det første østrigske ensemble for dansere med funktionsnedsættelse har Cornelia danset i en række værker i Østrig, USA og det meste af Europa.
Bart Bijnens er hollandsk skuespiller. Han har turneret som skuespiller i en række forestillinger og kunstneriske projekter  i Belgien, Holland, Marokko og Argentina.

Udover det internationale kunstnerteam, er der en del lokale kunstnere fra Sydhavn, som også er en del af Summende Sydhavn. De står bag diverse workshops, udsmykning af projektets campingvogn m.m.

Lokale ambassadører
For at få projektet til at lykkes har vi knyttet to lokale borgere rigtig tæt til projektet og kunstnerne. Mai Ji Pedersen og Kaj Thelander Jessen der bor henholdsvis på Sluseholmen og i Haveforeingen Kalvebod guider, inspirerer og skaber forbindelser til Sydhavnen og dens borgere. Du kan læse mere om Mai og Kaj her.

En del af noget større
Dansehallerne er projektleder for SUMMENDE SYDHAVN, der er en del af EU-projektet, Centriphery, hvor ni europæiske kunstneriske organisationer udvikler ni lokale borgerinddragende projekter. Sammen med et udvalg af kunstnere fra forskellige kunstgenrer skabes der aktiviteter, dialoger og præsentationer, der tager afsæt i lokalforankrede fortællinger fra borgere i udvalgte områder.
Det er Sydhavnen, som er kernen i det danske projekt og Sydhavn Teater er, med sin stærke lokale forankring, den lokale partner i projektet.

Se mere om projektet her

IMG_7047_red
IMG_1819

(EN) Summary

Sydhavn is Buzzing is an artistic citizen-involving project in Sydhavnen, which takes place October 26th – November 21st, 2020.

The project has a colourful caravan as a mobile centre which the artistic team will place at four different selected locations in Sydhavnen and invite the locals to participate in activities there and experience new places and buzzing stories in the area.
A mission in the project is in collaboration with the locals to fold ten thousand origami toads. They will at the end become an installation which everyone can contribute to the creation of Saturday, November 21st.
We invite all to join the folding of ten thousand Sydhavn-toads at small origami workshops. You can also here see how to fold your personal toad at home in our instructional film.

It´s also possible to join site-specific stories, movement workshops and lots of other activities for both children and adults in the period October 26th – November 21st.

The project originates from and rounds off four artists focus on capturing the pulse and stories in Sydhavnen, with a special interest in the area’s community, diversity and creativity. The ambition has been to give new life to locally-based narratives and try to recreate new common narratives across new and old ones.
Sydhavn is Buzzing is a collaboration between Dansehallerne and Sydhavn Teater and part of the EU-project, Centriphery.