NYT 6. november / Rummets ritualer – danse performance & workshop

Sydhavn er en mangfoldig bydel med mange forskellige kulturer, udtryk og ritualer. Kunstneren Lotfi Attia inviterer til forestilling og workshop, inspireret af hans tunesiske ophav 10. november

Danse-performance og workshop

Performance (10 min) 

Sydhavnen er en mangfoldig bydel med mange forskellige kulturer, udtryk og ritualer.
I sin danseperformance undersøger Lotfi Attia, hvordan kroppen forbinder sig til sine omgivelser.
Han lader sig inspirere af sit tunesiske ophav, og dens tilhørende mytologi, og undersøger Sydhavnens rum og arkitektur i en ærlig og afklædt historie, om indvandreropvækst i Sydhavnen. I performancen fortolkes og åbnes Sydhavnens rum, igennem nordafrikanske rytmer og bevægelser.

Workshop (20 min)
(9 deltagere pr. workshop)
Med udgangspunkt i forskellige billeder fra Sydhavnen vil deltagerne undersøge, hvordan de kan forholde sig kropsligt til omgivelserne og fortællinger i Sydhavnen. Workshoppen danner inspiration og ramme for at se og omdanne rum til bevægelser og følelser. Sammen folder deltagerne Sydhavnens mangfoldighed ud. Workshoppen afsluttes med myntete, hvormed man i ro kan iagttage billeder fra udvalgte steder i Sydhavn.
Husk at medbringe varm beklædning.

Hvor og hvornår 

Performance og workshop foregår 10. november kl. 16-19, der er tre forestillinger inklusiv workshop, som hver især er af 45 minutter varighed.
 Det foregår i Dansepavillonen på Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København.

Gratis deltagelse men tilmelding herunder er nødvendigt

Performance og workshop 16:00-16:45
tilmeld dig her

Performance og workshop 17:00-17:45
tilmeld dig her

Performance og workshop 18:00-18:45
tilmeld dig her

_1200064