En-til-en workshop / En eftermiddag i byen

I denne workshop inviterer Lasse en række lokale sydhavnere til at fortælle om deres bydel under en eftermiddags byvandring. Sammen går de på opdagelse rundt i Sydhavnens mange kvarterer, følger hverdagslivets gang og snakker, om hvad der kendetegner sydhavnen.

En vandring viser både noget om hvor vi hører til, og hvad der forbinder os til vores lokalmiljø. Med udgangspunkt i vandringen som metode ønsker dette workshopforløb at åbne op for nye perspektiver og samtaler omkring sydhavnen.

Alle vandringerne bliver filmet og vil blive vist ved den afsluttende udstilling af Summende Sydhavn den 21. november.

Hvornår
Turene kan foregå tirsdag, torsdag og fredag i uge 44-46 om eftermiddagen. Varigheden er mellem 30 minutter til en time. Præcis hvornår og hvor aftales med Lasse ved tilmelding.

Tilmelding
Skriv en mail til Lasse Mouritzen, lasse@sydhavnteater.dk

Kunstner bag workshoppen
Lasse Mouritzen er urbanist, kunstner og kurator med speciale i stedsspecifikke og kollaborative metoder i kunst og bydesign. Lasse arbejder desuden som projekleder for Sydhavn Teaters kommende ungeindsats ‘De Unges Bydel’.
WWW.LASSEMOURITZEN.COM